Sykefravær

Har dere langvarige og/eller gjentagende sykefravær?

At Ease har avtale med NAV, og kan bidra med Ekspertbistand i fastlåste sykefraværsaker. NAV bidrar med finansiering av bistanden.  

Bistanden varer i tre mnd, innebærer kartlegging av situasjon, individuell oppfølging og veiledning med den ansatte. Målet er økt jobbdeltakelse, være seg hos dere eller hos en annen arbeidsgiver.

Les mer om ordningen her:

Tilskudd til ekspertbistand – nav.no

Les mer om tilbudet mitt her:

Tilbud ekspertbistand.pdf