Ekspertbistand ved sykefravær: Reduser kostnader og øk trivsel.

Ekspertbistand er et tilbud som skal hjelpe bedrifter til å redusere sykefravær og er et virkemiddel i Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen). Forskning viser at bistanden har en positiv effekt på bedriftenes omsetting, sysselsetting og produktivitet.

Ekspertbistand er godt egnet til saker der dere vurderer at det kan være nyttig med bistand fra en nøytral aktør utenfra for å komme videre i saken.

Inger Johanne i At Ease er godkjent som leverandør av Ekspertbistand. Hun har solid erfaring med komplekse og utfordrende sykefraværsaker, og lykkes godt med å finne løsninger. Hun er coach og karriereveileder og har allsidig kompetanse innen sykefravær, arbeidsmiljø og helsefremming. Ekspertbistanden varer i opptil tre måneder og målet er økt jobbdeltakelse, være seg hos dere eller hos en annen arbeidsgiver.

Din bedrift kan søke om tilskudd til Ekspertbistand. Tilskuddet er på 23 100 kr, og denne høsten dekker det Inger Johanne sitt honorar.

At Ease ønsker å hjelpe din bedrift med å bygge et positivt omdømme som en bedrift som strekker seg langt for å finne løsninger i utfordrende sykefraværsaker.

Les mer om ordningen her:

Tilskudd til ekspertbistand – nav.no

Les mer om tilbudet mitt her:

Tilbud ekspertbistand.pdf