VEILEDNING/COACHING

• Nevro-Lingvistsik programmering (NLP) er læren om hvordan du når frem til de beste ressursene i deg selv. NLP metodikken hjelper oss til å oppnå personlige og profesjonelle mål og til å utvikle de ressursene vi ønsker eller trenger for å nå våre mål. Mer informasjon på Hva er NLP? – Den Norske CoachForening (dncf.no)

• Livshjulet: Et coachingverktøy som benyttes til «temperaturmåling» på hvordan en person har det på ulike områder i livet nå for tiden, samt til å tydeliggjøre på hvilke områder i livet personen trenger gjøre endringer.

• SMARTE-mål er et verktøy for å tydeliggjøre, støtte og styrke prosessen tilknyttet ønsket måloppnåelse. (S: spesifikt, M: målbart, A: attraktivt, R: Realistisk, T: Tidsbestemt og E: Enkelt)

• SØT-modellen er et verktøy som gir struktur og retning i veiledningsprosessen. (S: Situasjon, Ø: Ønsket situasjon og T: Tiltak)

KARRIEREVEILEDNING

Karriereverktøy er et verktøy som bedrer og sikrer kvaliteten på karrierevalget hos veisøkere. Det er et verktøy for karrierelæring hvor veisøker selv er den aktive og kommer frem til sitt eget karrierevalg. Det kan brukes til å karriereveilede både til yrker, jobber og utdanningsvalg. Det brukes også til å kartlegge karrierestyrker og utvikle karrierekompetanse for mestring av jobb. Mer informasjon på karriereverktoy.no

• Karriereerfaringer – systematisk utforsking av tidligere mestring i jobb og skolegang. Mer informasjon på karriereverktoy.no

Karriereknapper. Gjennom utforsking og læring med utgangspunkt i karrriereknapper vil den enkelte kunne tilegne seg karrierekompetanse som er relevant i hans eller hennes situasjon. Hvilke karrierekompetanser den enkelte kan ha behov for, vil variere avhengig av denne personens utgangspunkt, situasjon og mål. Mer informasjon på kompetansenorge.no

KOMMUNIKASJON OG SAMHANDLING

Løsningsfokusert tilnærming (LØFT) er en strategi for å skape ønskede endringer og bygge konstruktive løsninger i forholdet mellom mennesker. Den overordnede hensikten med LØFT er å skape vekst og arbeidsglede gjennom å styrke folks løsnings­kompetanse, kvaliteter og kloke grep. Mer informasjon på Løft – Løsningsfokusert tilnærming til arbeidsmiljøutvikling – Idébanken (idebanken.org)

GRUNNLEGGENDE KOMPETANSE

Tester og e-læring i digitale ferdigheter, lesing og skriving, regning, muntlige ferdigheter og grunnleggende ferdigheter i hverdagen. Mer informasjon på kompetansenorge.no