Hjelp til deg som er sykmeldt, eller står i fare for å bli det.

Føler du at du ikke strekker til? Opplever du krav og forventninger du ikke klarer innfri? Har dårlig samvittighet? Mangler du motivasjon og overskudd? Føler du deg usikker eller rådløs? Trenger du noen å snakke med? Hjelp til å løse et problem? Assistanse med NAV, eller støtte til å kommunisere med arbeidsgiveren din? Eller er det andre utfordringer du ønsker å ta tak i?

Kanskje du søker endinger i livet? Eller vil utforske nye muligheter?

Inger Johanne tilbyr hjelp til et liv i balanse, med økt overskudd og livskvalitet.

«– Det handler jo om å ta tak i en situasjon man egentlig ikke orker å ta tak i. Det er helt avgjørende å få hjelp til å rydde opp i en hverdag som plutselig kjennes helt uoverkommelig. I dag er jeg strålende fornøyd med å være tilbake på jobb, og det er takket være Inger Johanne og den jobben hun har hjulpet meg med å gjøre.» (Sykmeldt).

Veiledning og coaching hos At Ease har en helhetlig tilnærming som omfatter en forståelse av deg og dine omgivelser, inkludert kroppslige, psykologiske og sosiale faktorer.

Sherbrooke-modellen, utviklet av Loisel m.fl. (2005)

«Å få en såpass helhetlig hjelp har vært veldig fin siden det er mange løse tråder som trenger å knyttes sammen.» (Sykmeldt).

Kanskje du tviler på om du er på rett plass i livet? Er usikker på jobb- og karrierevalg? Ønsker du endring, utforske muligheter eller realisere karrieredrømmer? Eller trenger hjelp til jobbsøking? At Ease tilbyr karriereveiledning og bistand ved jobbsøking.

Les mer om metoder og verktøy under Tjenester.

Du er velkomment til å ta kontakt for en uforpliktende samtale. Gjennom ekspertbistandsordningen er tjenester fra meg kostnadsfritt. For mer informasjon om ekspertbistand, se Tjenester.