Livscoaching

Hvordan har du det? Ønsker du endringer i livet? Opplever du at du ikke strekker til? Plages du av dårlig samvittighet? Føler du skyld og skam? Kjenner du på usikkerhet og lav selvfølelse? Ønsker du få tilbake et liv i balanse? Et godt liv med overskudd og livskvalitet? Ønsker du hjelp og noen å snakke med? At Ease hjelper deg gjerne. Ta kontakt for en uforpliktende prat.

Karriereveiledning og jobbsøking

Kjenner du på usikkerhet i forhold til jobb og karrierevalg? Er du usikker på om du er på rett plass i livet? Ønsker du endring? Ønsker du utforske dine muligheter og realisere karrieredrømmer? Ønsker du hjelp til jobbsøking? At Ease tilbyr karriereveiledning og bistand ved jobbsøking. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.

Ekspertbistand ved sykefravær

Opplever du å ikke strekke til i jobben? Opplever du krav og forventninger du ikke klarer å innfri? Er det forhold på jobben du opplever vanskelig? Kjenner du på manglende motivasjon og overskudd? Står du i en konflikt? Har du gjentakende sykefravær som du og arbeidsgiver ikke har funnet noen løsning på? På ditt initiativ kan Ekspertbistand iverksettes. Inger Johanne fra At Ease vil da fungere som en mentor for deg i en tre måneders periode. Tjenesten innebærer veiledning og coaching med en helhetlig tilnærming (en forståelse av deg og dine omgivelser, der både kroppslige, psykologiske og sosiale faktorer omfattes).

Sherbrooke-modellen / «økologisk» modell for arbeidsdeltakelse utviklet av Loisel m.fl. (2005).

Det blir fokus på kartlegging av din kompetanse, interesser og egenskaper. Utforske dine muligheter være seg på nåværende arbeidsplass, arbeidsmarkedet, i.f.t. kompetanseheving og/eller muligheter for virkemidler og tiltak fra NAV. Vi lager mål og plan ut fra dine drømmer og forutsetninger. Målet er å sammen finne løsninger på den fastlåste situasjonen, slik at du igjen kan jobbe og være økonomisk selvstendig. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.

Selvhjelpsgrupper

Ønsker du knytte nye kontakter og være del av et fellesskap? Ønsker du utveksle tanker og meninger, og dele erfaringer og refleksjoner med likemenn? Er du kjent med at det finnes mulighet for å delta i Selvhjelpsgrupper? At Ease jobber nå med å utvikle et tilbud, men enn så lenge er vårt tilbud å videreformidle deg til Selvhjelp Norge og Link Telemark og Vestfold. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.

 Selvhjelp Norge – Selvhjelp Norge

LINK (linkvtfk.no)

(3) LINK Vestfold og Telemark – Senter for selvhjelp og mestring | Porsgrunn | Facebook