At Ease - din ekspert på sykefravær

Vi har tro på at jobbnærvær og inkludering er veien til suksess
– fra enkeltmennesker, til bedrifter og til samfunnet som helhet

At Ease tilbyr disse tjenestene:

Med At Ease som partner sikrer du deg en trygg og kompetent rådgiver som er lett tilgjengelig og beslutningsdyktig. Vi fremmer bærekraftig og økonomisk vekst gjennom gode prosesser og problemløsning. Grunnet liten administrasjon, kan vi tilby snille priser 🙂

Bedrifter

Ønsker dere redusere kostnader til sykefravær? Og kunne bruke mer ressurser på utvikling, fag og økonomisk vekst? At Ease hjelper dere forebygge og redusere sykefraværet. I enkeltsaker kan et statlig tilskudd dekke kostnadene.

Personer

Ønsker du hjelp til å løse utfordringer? Få energien tilbake? Ønsker du endring? Være seg på jobb eller privat. Inger Johanne i At Ease kan hjelpe deg. Er du sykmeldt, eller har vært sykmeldt, kan du få hjelp kostnadsfritt.

Samfunnet

At Ease bidrar til å utvikle trygge og inkluderende miljøer og arbeidsplasser. I samarbeid med frivilligsentraler, organisasjoner, kommuner og næringsliv. Vi ønsker at flere skal få delta i arbeidslivet.

Foredrag

At Ease tilbyr foredrag og workshops om emner som livsglede, psykologisk trygghet, stresshåndtering, kommunikasjon og forebygging av sykefravær. Kan f.eks. brukes som et avbrekk i en fagdag eller som inspirasjon etter ferien.

Om At Ease

At Ease er en kommersiell aktør som er dedikert til å fremme trivsel og inkludering. Visjonen er “Trivsel, engasjement og deltakelse for alle.” Navnet “Ease” symboliserer letthet og velvære. Det handler om å føle seg fornøyd, kjenne glede og gode følelser. Og betegnes som positiv helse. Forskning viser at positiv helse gjør oss mer robuste og styrker vår motstandskraft i møte med utfordringer. At Ease har som mål å bekjempe uhelse og utenforskap ved å legge til rette for positiv helse. At Ease gjør dette ved å se den enkelte og forstå deres behov. Og ved å skape inkluderende miljøer der folk føler seg velkomne, respektert og verdsatt. I slike miljøer øker trivsel, engasjement, kreativitet og produktivitet. God helse og trivsel er ikke bare en personlig ressurs, men også en styrke for bedrifter og samfunnet som helhet.

atease_web-6278

Inger Johanne Ihle Rasmussen

Daglig leder

Inger Johanne har en mastergrad i helsefremmende arbeid og en bachelor i pedagogikk. Er sertifisert karriereveileder og coach. Hun har erfaring innen sykefraværsoppfølging, arbeidsinkludering, undervisning og utviklingsarbeid. Og er godkjent som leverandør av ekspertbistand.

Book gjerne et møte med meg:

Hva sier folk om jobben jeg gjør?

Tilbakemeldinger jeg har fått fra mine kunder:

Nina Roberg

Barne- og ungdomsarbeider

«Takk for alle hjelp og veiledning på min vei tilbake til arbeidslivet, Inger Johanne!
Du har åpnet for at jeg kan stille alle spørsmål jeg måtte ha. Og bevisstgjort meg på egen kompetanse.
Det har også vært godt å få medfølelse i tunge stunder.
Pluss positivitet og humor selvsagt!»

Tilla K. Brekke Møyland

Designer

«Inger Johanne er en trygg og omsorgsfull person. Hun klarer å se mennesker og har evnen til å leve seg inn i deres situasjon. Hun er nyansert i sine observasjoner og virker som hun har genuint lyst til å hjelpe. Jeg er veldig takknemlig for å ha hatt Inger Johanne som veileder, med hennes hjelp har jeg fått ro til å finne en vei som passer meg, og kan se lysere på tilværelsen.»

Inger Lise H. Johannesen

Daglig leder

«Min erfaring med At Ease er utelukkende positiv. Ansatte opplever Inger Johanne som støttende, veiledende og oppriktig interessert i å hjelpe til med å finne gode løsninger. Hun er spesielt god på å fremheve styrker og muligheter den ansatte har, noe som oppleves motiverende og trygt. Hun har i tillegg til gode relasjonelle egenskaper, stor kjennskap til hvilke muligheter som kan prøves ut.»

Bloggartikler

Utforsk min samling av bloggartikler om sykefravær, arbeidsmiljø, trivsel og inkludering.Her finner du en blanding av praktiske råd, inspirerende historier og nyttige innsikter

Samarbeidspartnere

Ta kontakt via dette skjema, så hjelper vi deg så fort vi kan 🙂

Kontakt informasjon:

+47 90 54 08 01
ijr@at-ease.no

 

Du finner oss her:

Dronningens gate 5, 3211 Sandefjord

Våre åpningstider:

Man – Fre, 8:00-16:00