Dette tilbyr vi:

Vi tilbyr tjenester innen sykefraværsoppfølging, arbeidsmiljø, karriereveiledning og livscoaching. Vi tilbyr kommuner tjenester innen folkehelse.

Ekspertbistand ved sykefravær

Ekspertbistand ved sykefravær er en ordning NAV forvalter. Inger Johanne er godkjent som Ekspert og At Ease tilbyr nå Ekspertbistand til både bedrifter og privatpersoner.
Ekspertbistand er aktuelt ved langvarig og/eller gjentagende sykefravær der situasjonen oppleves fastlåst, og der hjelp fra en nøytral person utenfra vurderes nyttig.
Målet med Ekspertbistanden er å finne løsninger og iverksette gode ordninger, slik at behovet for sykmelding opphører.
NAV finansierer størstedelen av ordningen.
Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.
Les mer om ordningen under Tjenester.

Arbeidsgiver

Sykefravær utgjør store kostnader for bedrifter. Ifølge NHO koster en ukes sykefravær i snitt 17 000 kr.
At Ease tilbyr tjenester innen forebygging av sykefravær. Vi tilbyr Ekspertbistand, HR-tjenester og arbeidsmiljøtiltak.
Vi baserer vårt arbeid på ny forskning innen arbeidsmiljø og helsefremmende arbeidsplasser. Målet er å sammen utvikle et godt arbeidsmiljø der ansatte trives, produktiviteten øker og sykefraværet minker.
Ny forskning viser at for hver krone man bruker på arbeidsmiljø, får man to igjen.
Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.
Les mer under Tjenester.

Privatperson

Hvordan er dagene dine, livet ditt og jobben din?
Ønsker du noen å snakke med?
Inger Johanne hos At Ease møter deg med respekt og forståelse. Hun tilbyr livscoaching, karriereveiledning og hjelp med jobbsøking.
Via ordningen Ekspertbistand får du tjenestene gratis. Dette er aktuelt for deg som er i jobb, men som opplever utfordringer med å være i jobben. Og som er, eller har vært, sykmeldt.
Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.
Deltakelse i Selvhjelpsgruppe er også gratis.
Les mer under Tjenester.

Hva betyr At Ease?

Ease handler om å ha det bra, om å håndtere stress og bekymringer og oppleve livet meningsfullt. Å være at ease innebærer å trives og ha overskudd, og ligger til grunn for læring, utvikling og produktivitet.

Inger Johanne Ihle Rasmussen

Konsulent

Inger Johanne har masterutdanning i helsefremmende arbeid og bachelor i pedagogikk. Hun har kompetanse i ledelse, og er sertifisert karriereveileder og coach.
Inger Johanne har lang erfaring med å jobbe med mennesker, både som lærer, veileder og karriereveileder. Hun har jobbet med arbeidsinkludering, sykefraværsoppfølging, undervisning og tverrfaglig utviklingsarbeid.

Hva sier tidligere kursdeltaker?

Dette er kommentar jeg har fått fra kursdeltaker
Nina Roberg

Nina Roberg

Jobbsøker

«Takk for alle hjelp og veiledning på min vei tilbake til arbeidslivet, Inger Johanne! Du har åpnet for at jeg kan stille alle spørsmål jeg måtte ha. Og bevisstgjort meg på egen kompetanse. Det har også vært godt å få medfølelse i tunge stunder. Pluss positivitet og humor selvsagt!"

Noen fakta:

Her legger jeg ut relevant fakta om sykefravær og arbeidsmiljø!

Arbeidsforhold påvirker sykefravær og økonomi

Ifølge Statens Arbeidsmiljøinstitutt kan 35 prosent av sykefraværet i Norge relateres til forhold på arbeidsplassen. Ifølge NAV gir redusert sykefravær økonomisk gevinst. I tillegg gir det mindre belastning for kolleger, mer stabil produksjon og høyere Les mer…

Kontakt oss

ihlerasmussen@live.no

Du finner oss her

Dronningens gate 5, 3211 Sandefjord

Våre åpningstider

Inger Johanne Rasmussen
+47 90 54 08 01
Man - Fre, 8:00-16:00

Kontakt oss