Dette tilbyr vi:

Tjenester knyttet til inkludering, psykisk helse og menneskelige ressurser.

Kurs og kompetanse
Ulike kurs innen jobbsøk, livsmestring, helsefremming og inkludering.

Inkluderende miljøer
Konsulenttjenester innen utvikling av inkluderende og helsefremmende miljøer på arbeidsplasser, skoler og i lokalsamfunn.

Individuell veiledning
Oppfølging av sykmeldte og Ekspertbistand.
Karriereveiledning, hjelp til jobbsøk og livscoaching.

Ekspertbistand ved sykefravær

Visste du at du kan få hjelp av en ekspert til å forebygge, håndtere og redusere sykefraværet i din bedrift?
At Ease tilbyr en skreddersydd tjeneste gjennom Ekspertbistand (et virkemiddel i IA-avtalen).
Arbeidsgivere som velger å benytte tjenesten kan søke tilskudd fra NAV.
Ved å bruke tjenesten kan du spare tid, penger og ressurser, samtidig som du øker trivsel, motivasjon og lojalitet blant dine ansatte.
Vil du vite mer om hvordan At Ease kan hjelpe deg?
Ta kontakt i dag for en uforpliktende samtale.
Les mer under Tjenester.

Arbeidsgiver

Sykefravær utgjør store kostnader. At Ease tilbyr Ekspertbistand for forebygging av sykefravær.
Vi tilbyr konsulenttjenester og workshops for uvikling av inkluderende og deltakerbaserte arbeidsmiljøer. Ny forskning viser at for hver krone som brukes på arbeidsmiljø, får man to igjen. Med At Ease "på laget" kan vi sammen forbedre arbeidsmiljø, trivsel og produktivitet.
Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.
Les mer under Tjenester.

Privatperson/ansatt

Hvordan er dagene dine, livet ditt og jobben din?
Ønsker du noen å snakke med?
Inger Johanne hos At Ease møter deg med respekt og forståelse. Hun tilbyr livscoaching, karriereveiledning og hjelp med jobbsøking.
Via ordningen Ekspertbistand får du tjenestene gratis. Dette er aktuelt for deg som er i jobb, men som opplever utfordringer med å være i jobben. Og som er, eller har vært, sykmeldt.
Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.
Les mer under Tjenester.

Hva betyr Ease?

Ease handler om positiv helse og livskvalitet. Å føles fornøyd, kjenne glede og gode følelser, motivasjon og opplevelsen av å fungere godt. Oppleve mening og mestring, og ha robust helse.
CV Inger Johanne Rasmussen

Inger Johanne Ihle Rasmussen

Konsulent

Inger Johanne har masterutdanning i helsefremmende arbeid og bachelor i pedagogikk. Hun har kompetanse i ledelse, og er sertifisert karriereveileder og coach.
Inger Johanne har lang erfaring med å jobbe med mennesker. Både individuelt og som kursholder og leder av workshops. Hun har jobbet med arbeidsinkludering, sykefraværsoppfølging, undervisning og utviklingsarbeid. Hun er godkjent som leverandør av Ekspertbistand.

Hva sier tidligere deltaker?

Dette er kommentar jeg har fått fra deltaker
Nina Roberg

Nina Roberg

Jobbsøker

«Takk for alle hjelp og veiledning på min vei tilbake til arbeidslivet, Inger Johanne! Du har åpnet for at jeg kan stille alle spørsmål jeg måtte ha. Og bevisstgjort meg på egen kompetanse. Det har også vært godt å få medfølelse i tunge stunder. Pluss positivitet og humor selvsagt!"

Noen fakta:

Her legger jeg ut relevant fakta om sykefravær og arbeidsmiljø!

AFI-rapport om tilskudd til Ekspertbistand

Kort sammendrag av de viktigste funnene: Les hele undersøkelsen her: https://oda.oslomet.no/oda-xmlui/bitstream/handle/11250/3012014/r_2022_05_Evaluering%20av%20tilskudd%20til%20ekspertbistand.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Arbeidsforhold påvirker sykefravær og økonomi

Ifølge Statens Arbeidsmiljøinstitutt kan 35 prosent av sykefraværet i Norge relateres til forhold på arbeidsplassen. Ifølge NAV gir redusert sykefravær økonomisk gevinst. I tillegg gir det mindre belastning for kolleger, mer stabil produksjon og høyere Les mer…

Kontakt oss

ijr@at-ease.no

Du finner oss her

Dronningens gate 5, 3211 Sandefjord

Våre åpningstider

Inger Johanne Rasmussen
+47 90 54 08 01
Man - Fre, 8:00-16:00

Kontakt oss