Når arbeidstakere enten har store mengder sykefravær, eller vurderer å ta ut en sykmelding, bør målet være for både arbeidstaker og arbeidsgiver å få den ansatte tilbake på jobb så fort som mulig. At Ease hjelper begge parter med å nå dette målet, gjennom veiledning, tilpasning og tilrettelegging.

Når arbeidstakere opplever livet utfordrende, og ved sykmelding, har de ofte behov for noen å snakke med. Noen som lytter, har tid og bryr seg. For deg som leder kan det være vanskelig å strekke til, og gi den forståelsen og støtten som din ansatt trenger. Det er begrenset hvor mye tid arbeidsgiver har til å hjelpe og støtte arbeidstakeren. I helsevesenet er det lange ventelister. NAV er litt fjernt og upersonlig, lite tilgjengelig og vanskelig å forstå. Her kommer At Ease inn som en kompetent partner, med en personlig tilnærming og god tid til å ta de viktige samtalene med begge parter.

En trygg partner på sykefravær

Ofte går det lang tid før man får hjelp når man tar ut sykmelding. I mellomtiden får utfordringene vokse seg større, og ofte langt større enn de var i utgangspunktet. Dessverre viser det seg at etter tre måneder med sykmelding og fravær fra jobb, er det ca en av tre som ikke kommer tilbake til jobben sin.

Ved å etablere et samarbeid med At Ease, kan du få den hjelpen du trenger til å ta problemet “ved rota”. Dermed forhindrer du at situasjonen forverrer seg, og den sykmeldte kan komme tilbake i arbeid så raskt som mulig. Dette tilbudet og denne prosessen er nyttig både for arbeidstaker, arbeidsgiver og ikke minst for samfunnet.

Det er nemlig ingen hemmelighet at sykefraværet i Norge øker. Ofte er det psykiske vansker og mangel på energi som er årsaken til dette sykefraværet, og årsakene trenger ikke nødvendigvis ligge på arbeidsplassen. Problemer med utgangspunkt i psykiske utfordringer, bygger seg ofte opp over tid. Derfor er det viktig at de blir tatt tak i og det blir innført tiltak tidlig.

Sykefravær er dyrt. Tall fra NHO viser at det i 2020 kostet en ukes sykefravær for en ansatt hele 17.000 kroner. I tillegg til at en ressurs forsvinner, skal en vikar ansettes og læres opp, og den sykemeldte skal følges opp. Alle disse tiltakene krever ressurser fra bedriften.

De tiltakene som har bevist virkning på forhindring av varige sykemeldinger er:

– At den sykemeldte blir fulgt opp, lyttet til og anerkjent.

– At tilnærmingen til situasjonen blir helhetlig.

– At den sykemeldte får hjelp til å mestre utfordringene og belastningene.

– At den sykemeldte får hjelpe til å se egne styrker og muligheter.

– At den sykemeldte får hjelp fra en som kjenner NAV sitt system, og kan hjelpe til med navigeringen i dette systemet.

Sykefravær kan ramme alle

Sykefravær får også ofte ringvirkninger. Et langvarig sykefravær har en negativ påvirkning for arbeidsmiljøet og vil kunne hindre ønsket produktivitet og vekst i bedriften. Det er heller ingen som er mindre utsatt for utfordrende situasjoner enn andre, og et langvarig sykefravær kan dermed ramme alle ansatte i bedriften.

Er du kanskje blant de som kjenner deg sliten og utmattet? Kanskje du, eller noen rundt deg har lagt merke til at du er nedstemt? Blir du ofte svimmel? Har du vurdert å ta ut sykemelding, eller har du allerede vært ute med sykemelding i en periode?

Ta tak i situasjonen din før det går for langt. På denne måten kan du unngå å komme til det punktet der både kropp og hode sier fullstendig stopp. Invester i deg selv, og din egen helse ved å få hjelp før det går for langt. At Ease står klar for å bistå deg der du har behov. På denne måten kan vi sammen jobbe oss tilbake til deg.

Mange venter dessverre til det har gått for langt. Vi går rundt i hverdagen og tenker at uken er altfor lang. Kanskje ser vi andre rundt oss som tar ut sykemelding og tenker den velkjente tanken “det er godt det ikke kan skje meg”. Dessverre kan en langtidssykemelding og utbrenthet skje alle, og før du vet ordet av det er du i samme situasjon med sykefravær.

Enten du er i en vanskelig jobbsituasjon, kanskje du jevnlig opplever høye eller motstridende arbeidskrav fra arbeidsgiver, eller er i en direkte konflikt på arbeidsplassen? Eller opplever mangel på støtte og anerkjennelse, manglende jobbsikkerhet og manglende kompetanse? Slike forhold skaper ekstra negativt stress, og kan føre til utbrenthet.

Vi kan også bistå deg i en samtaleprosess med din arbeidsgiver. Her er vi upartiske og vårt eneste mål er at du skal befinne deg i en arbeidssituasjon som skaper positiv energi for deg, noe som også er en optimal løsning for arbeidsgiveren din.

Som en upartisk del av denne samtalen kan vi være behjelpelige med å se løsninger, som de involverte partene ikke ser. Med bred og lang erfaring, har vi vært en del av flere slike prosesser. Av og til ender det med at arbeidstaker finner et bedre alternativ ved en annen arbeidsplass, men i de fleste tilfeller er det mulig å gjøre tilpasninger på den aktuelle arbeidsplassen.

Innføring av konkrete tiltak senker sykefravær

I dag florerer det av gode modeller for innføring av tiltak i sykefraværstilfeller. En av de At Ease forholder seg til i dag, er SØT-modellen.

SØT-modellen baserer seg på tre enkle steg, nemlig situasjonen nå, ønsket situasjon og tiltak. Her kartlegger vi i første omgang hva situasjonen er nå, gjennom gode samtaler. Her er det viktig at alle kort legges på bordet, og dette kan oppleves som ubehagelig – men er helt avgjørende for å finne årsaken eller årsakene til nåsituasjonen.

Deretter har vi gode samtaler der vi kartlegger hva den ønskede situasjonen er. Mange arbeidstakere ønsker å kunne gå tilbake til sitt opprinnelige arbeidssted, og andre ønsker nye utfordringer og en annerledes hverdag. Sammen finner vi ut hva som virkelig er den ønskede situasjonen din.

Til slutt diskuterer vi tiltak. I første omgang er det viktig at vi finner tiltakene som er riktig for deg. Deretter kan vi gå til tidligere eller ny arbeidsgiver for å diskutere om dette er gjennomførbart i denne bedriften. For alle bedrifter er de ansatte en viktig ressurs, og sammen finner vi ofte den ideelle løsningen for deg som sykemeldt og for din arbeidsgiver.

Å beholde en ansatt fremfor å ansette en ny, selv i en mindre stillingsprosent, er besparende for en bedrift. Derfor er det også viktig at vi sammen kan finne en løsning som fungerer optimalt for begge parter.

Ønsker du å ta en uforpliktende prat om hva At Ease kan tilby din ansatt eller deg som arbeidstaker, er vi kun en e-post eller telefon unna. Ta gjerne kontakt for mer informasjon, eller se mer på våre nettsider.