At Ease hjelper bedrifter forebygge sykefravær og forbedre arbeidsmiljøet. I bunn og grunn handler redusert sykefravær og godt arbeidsmiljø om inkludering – ved at alle føler seg sett, hørt og ivaretatt. Et inkluderende arbeidsmiljø kan føre til mindre sykefravær, en bedre arbeidsflyt og mer motiverte ansatte.

En inkluderende og mangfoldig kultur fremmer innovasjon, tiltrekker seg og beholder talenter, og styrker bedriftens omdømme. Dette er en uvurderlig ressurs for enhver bedrift som ønsker å lykkes i dagens globaliserte økonomi.


Hjelp ved utfordrende personalsaker og sykefravær

Trenger dere hjelp med utfordrende personalsaker og sykefravær? Ikke la slike saker “skure og gå” for lenge – det kan bare gjøre ting verre. At Ease hjelper dere med å ta problemet “ved roten” – og unngå kostbare advokatutgifter. Tidlig inngirpen, støtte og tydelig kommunikasjon er suksessfaktorer. Dersom en ansatt er, eller har vært, sykmeldt, kan At Ease sin assistanse dekkes av statlige midler. Les mer om Tilskudd til ekspertbistand under Tjenester.

Bistand ved omstilling og vekst

De ansatte er bedriftens viktigste ressurs! For bedrifter som er i omstilling eller skal vokse, er det essensielt å ta vare på de ansatte. Omstillinger og endringer medfører usikkerhet og utrygghet. Mange av oss liker best det faste og vante, og når etablert praksis rokkes ved, kan det føre til misnøye, lite engasjement og sykefravær. I verste fall kan verdifull kompetanse gå tapt. At Ease kan hjelpe dere med å sikre ønsket effektivitet, motivasjon og produktivitet i en allerede anstrengt og krevende situasjon.

Forbedring av arbeidsmiljøet

Et godt arbeidsmiljø betyr lavere sykefravær, bedre arbeidsflyt og mer motiverte medarbeidere. Arbeidsmiljø handler om hvordan vi i fellesskap planlegger, organiserer og gjennomfører arbeidet. At Ease legger vekt på deltakerbaserte prosesser og benytter forskningsbaserte metoder og verktøy. Prosessen planlegges sammen med ledere, tillitsvalgte og verneombud. Deretter gjennomfører Inger Johanne prosessen gjennom workshops og veiledning/undervisning. Og sørger for at tiltak iverksettes og implementeres i bedriften.

Foredrag og workshops

At Ease tilbyr faglig “dypdykk”, påminninger og kompetansepåfyll innen temaer som ligger til grunn for økt motivasjon, engasjement og trivsel. Som psykologisk trygghet, livskvalitet, kommunikasjon, inkludering og mangfold, forebygging av sykefravær m.m. Foredragene kan for eksempel brukes som variasjon på en fagdag eller som inspirasjon etter ferien. Les gjerne mer under Tjenester.

Velkommen til At Ease – der inkludering blir en naturlig del av suksesshistorien!

Hvis du ønsker ytterligere tilpasninger eller har spesifikke ønsker, er At Ease mer enn glad for å hjelpe. Ta gjerne kontakt med Inger Johanne for mer informasjon eller en uforpliktende samtale.