At Ease er din personlige og nære ekspert ved utfordrende personal- og sykefraværssaker. Vi hjelper bedrifter med å forhindre langvarige sykemeldinger, ved å ta tak i roten på problemet, tilrettelegge og finne løsninger.

Av og til sier det stopp, selv for den aller beste blant oss. Dersom man klarer å ta tak i situasjonen på egen hånd og arbeidsgiver har ressurser til å levere støtten og veiledningen man har behov for i en slik situasjon, går det som regel problemfritt. Dessverre er ikke dette normalen.

For en arbeidsgiver er det krevende nok med den daglige driften av selskapet, og skulle en ansatt få utfordringer som er store nok for en langtidssykemelding og/ eller gjentagende fravær, er det på tide å hente inn hjelp. Her er ekspertbistand svaret dere begge leter etter.

At Ease er her for å gi den oppfølgingen og veiledningen den ansatte trenger i en vanskelig situasjon, men samtidig bistå arbeidsgiver med å innføre de riktige tiltakene på arbeidsplassen, slik at den ansatte raskt kan komme tilbake i jobb.

En personlig ekspertbistand

Tjenesten “Ekspertbistand”, har i løpet av de siste årene blitt mer og mer populær blant arbeidsgivere. Her får bedriften ressursene og hjelpen de har behov for ved vanskelige sykefraværssaker, uten at dette går ut over bedriftens interne ressursfordeling.

Det er kostbart for en bedrift både å ha en langtidssykemeldt ansatt, men også å ha en ansatt som tar ut hyppige sykemeldinger. Oppfølgning og ikke minst opplæring av vikarer, setter dype spor i budsjettet. Derfor er det verdifullt for arbeidsgiver å få den sykemeldte tilbake så fort som mulig.

Gjennom å – tidlig i prosessen – identifisere roten på problemet, kan vi gjennom god veiledning og tilrettelegging få den sykemeldte tilbake i arbeid innen kort tid. Ved å benytte dere av en nøytral tredjepart, kan vanskelige eller utfordrende forhold, enten privat eller ved arbeidsplassen raskere avdekkes.

Inger Johanne i At Ease er godkjent som leverandør av ekspertbistand. Hun har solid erfaring med komplekse og utfordrende sykefraværssaker, og lykkes godt med å finne løsninger. Hun er sertifisert coach og karriereveileder og har en allsidig kompetanse innen sykefravær, arbeidsmiljø og helsefremming.

Inger Johanne jobber fra individ til samfunn. Hennes oppfattelse er at en bedrift i sunn vekst og med et godt fungerende team av ansatte i et effektivt arbeidsmiljø, gjør samfunnet til et velfungerende økomiljø.

Ekspertbistand kan være med på å styrke deres interne håndtering av sykefravær, noe som gagner alle parter. Bistanden varer i opptil tre måneder og målet er økt jobbdeltagelse, enten hos dere, eller hos en annen arbeidsgiver.

Tjenesten er en enkel og oversiktlig prosess for arbeidsgiver. Prosessen starter med at arbeidsgiver lager en bestilling til At Ease, der de beskriver hva de ønsker hjelp til. Dette kan være en ansatt som har hatt gjentagende sykefravær i en periode, eller en ansatt som har vært langtidssykemeldt.

Etter en hyggelig prat med arbeidsgiver, går Inger Johanne i gang med en kartlegging sammen med den ansatte. Her skal alle aspekter avdekkes, slik at vi sammen kan komme frem til situasjonen som skaper utfordringer.

Som sertifisert karriere- og yrkesveileder er det alltid mulig å finne en god løsning for den ansatte der vedkommende får utnyttet sitt potensiale. Der det er mulig å tilrettelegge for en bedre arbeidshverdag hos eksisterende arbeidsplass, er dette selvsagt også en god løsning for begge parter.

Alle bedrifter har råd til ekspertbistand

Tjenesten “Ekspertbistand ved sykefravær” er et tilbud som gis til alle bedrifter i Norge, som en del av IA-avtalen. Ekspertbistand fra Inger Johanne og At Ease er en del av denne IA-avtalen som gjør at bedriften kan få tilskudd til å dekke denne hjelpen, gjennom en statlig tilskuddsordning.

Tilskuddet du kan søke på tilsvarer 23.100 kroner, og dette er noe som dekker Inger Johanne sitt honorar. Dermed kan din bedrift i praksis benytte seg av dette tilbudet kostnadsfritt.

I tillegg til at prosessen med å hente inn en ekspert ikke går utover bedriftens ressurser, vil denne hjelpen også kunne bidra til å ha en positiv effekt på bedriftens omsetning, sysselsetting og produktivitet.

Som en oppsummering kan vi dermed si at alle bedrifter kan ta seg råd til å sørge for et sunt og effektivt arbeidsmiljø, og bedre muligheter for alle ansatte som gjennomgår sykefravær.

Ekspertbistand oppsummert

Inger Johanne og At Ease, ønsker at så mange som mulig skal benytte seg av ekspertbistand. På denne måten kan flere bedrifter jobbe aktivt med å forbedre og utnytte både sitt, og sine ansattes fulle potensiale. Kanskje er det små endringer som skal til for at du får den uerstattelige tilbake i jobb.

At Ease sørger for å løse situasjonen, og å få den ansatte tilbake i jobb, eller i jobbrettet aktivitet. I tillegg til en solid kompetanse innen arbeid og helse, er nøkkelen vår til suksess at vi:

Hjelp fra At Ease gir fornøyde ansatte og redusert sykefravær, hvilket alltid er noe å jobbe for i en bedrift, uavhengig av bransje og størrelse. Vår bistand vil også hjelpe deg med å bygge et omdømme som en bedrift som strekker seg langt for å skape en arbeidsplass de ansatte kan trives på.

Ønsker du mer informasjon om ekspertbistand, eller å høre hvordan vi kan hjelpe deg og din bedrift med å bygge et godt arbeidsmiljø, ta gjerne kontakt med oss for en hyggelig prat!