At Ease og daglig leder Inger Johanne Rasmussen, jobber hver eneste dag for å skape inkluderende og suksessfulle arbeidsmiljøer. Målet med denne innsatsen er å redusere sykefravær og øke trivsel og effektiviteten i bedriftene i vårt samfunn.

At Ease er din personlige og nære ekspert på sykefravær og arbeidsmiljø. Gjennom individuell oppfølgning og helsefremmende tiltak hjelper At Ease bedrifter med å skape et godt arbeidsmiljø og redusere sykefravær. Ved sykefravær kan tilskudd til ekspertbistand benyttes. Tilskuddet dekker alle utgifter til assistanse fra At Ease og ekspert Inger Johanne.

Dersom du allerede er sykemeldt, eller står i fare for å bli sykemeldt, kan det være godt å vite at du har en profesjonell partner i ryggen. Vi kan hjelpe deg både med orientering i NAV-systemet, og i kommunikasjon med arbeidsgiver. Sammen kan vi finne løsningene som gagner alle parter.

At Ease arbeider også sammen med frivilligheten, næringslivet og offentlige instanser for å bygge en inkluderende fremtid. At Ease er engasjert i utviklingen av sosiale møtesteder, skaper plattformer for aktiviteter, personlig vekst og utvikling, og bidrar til at flere mennesker kan delta i arbeidslivet. Her skal vi lese mer om hvordan Inger Johanne jobber for å nå disse målene.

Inkludering som suksessoppskrift

At Ease er i dag en kommersiell aktør som er dedikert til å fremme trivsel og inkludering i samfunnet. Selve navnet “ease” symboliserer letthet og velvære. Det handler om å føle seg fornøyd, kjenne på glede og de gode følelsene. Ease betegnes også som positiv helse, noe Inger Johanne jobber daglig for å skape, og spre blant sine kunder.

Forskning viser at positiv helse gjør oss mer robuste og styrker vår motstand i møte med utfordrende situasjoner. Dette er med andre ord verdifullt både for arbeidsgiver og -taker, samt i alle de private aspektene av livet. Et samarbeid med At Ease i en profesjonell sammenheng, kan dermed også gi positive ringvirkninger til privatlivet.

At Ease har som mål å bekjempe det Inger Johanne betegner som “uhelse” og utenforskap. Dette gjør hun ved å tilrettelegge gjennom aktiviteter og en skreddersydd bevisstgjøringsprosess. Ofte kan det være avgjørende at de riktige spørsmålene blir stilt og besvart. Derfor legger hun mye innsats i de innledende prosessene i alle kundeforhold.

For å vite nøyaktig hva den enkelte arbeidsgiveren, eller arbeidstakeren har behov for er det avgjørende å kjenne til grunnlaget for den nåværende situasjonen. Hvor har det samlet seg opp, hvorfor har vi havnet i den situasjonen vi er i dag, og hva skal vi jobbe for å oppnå i tiden som kommer.

Inger Johanne som både er daglig leder og gründer i At Ease AS, kan fortelle om at prosessen hun går gjennom med sine kunder, ikke bare skal føre til å få arbeidstakere tilbake i arbeid.

– Vi jobber også med forebyggende tiltak. Vi skaper inkluderende miljø der alle skal føle seg velkomne, respektert og verdsatt. I disse miljøene øker trivselen, engasjementet, kreativiteten og produktiviteten. God helse og trivsel er ikke bare en personlig ressurs, men også en styrke for bedrifter og samfunnet som helhet, forklarer hun.

Når Inger Johanne jobber forebyggende med bedrifter som ofte kan være utsatt for høyt sykefravær, eller har krevende perioder, jobber hun gjennom workshops.

Forebygging av sykefravær og mistrivsel på arbeidsplass

At Ease tilbyr i dag foredrag og workshops om emner som livsglede, psykologisk trygghet, stresshåndtering, kommunikasjon og forebygging av sykefravær. Dette kan både brukes som en egen fagdag der arbeidsgiver setter fokus på arbeidsmiljø, eller som et avbrekk i en fagdag.

Alle foredrag og workshops skreddersys til den enkelte bedrift, og setter fokus på områder som er utfordrende for akkurat denne bedriften. Gjennom et foredrag vil Inger Johanne sette fokus på aktiviteter og tiltak bedriften kan iverksette for å endre situasjonen og de typisk skadelige trendene, samt tilføre råd og veiledning for veien videre.

Gjennom en workshop har derimot bedriften selv muligheten til å være en del av endringen. Her vil vi dele erfaringer, og jobbe sammen for å legge en håndterlig og effektiv plan for den neste perioden. I etterkant av en workshop vil bedriften sitte igjen med konkrete tiltak som de selv har vært en del av å utarbeide.

Denne prosessen skaper en større følelse av eierskap og gir raskere og bedre resultater enn å bli fortalt hva som er den riktige veien å ta. Å ta disse avgjørelsene, og dette arbeidet ned på gulvet blant de ansatte viser at ledelsen ønsker å inkludere de som eksisterer i arbeidsmiljøet, og kan gi svært positive ringvirkninger for bedriften.


Drivkraften bak endringen

Inger Johanne har selv en mastergrad i helsefremmende arbeid og en bachelorgrad i pedagogikk. Dette gir henne en trygghet i kommunikasjon med både arbeidsgiver og arbeidstaker. Gjennom hennes sertifisering som karriereveileder og coach, jobber hun både på oppdragsbasis, og kan inkluderes i lengre prosesser ved store endringer som fusjoner og bedrifter i vekst.

Hun har også erfaring innen sykefraværsoppfølging, arbeidsinkludering, undervisning og utviklingsarbeid. Et samarbeid med At Ease gir en helhet i det interne arbeidet med miljø, trivsel og inkludering. Her får du to ekstra øyne med et faglig sterk – men allikevel upartisk utgangspunkt.

Ta gjerne kontakt med oss i dag for en hyggelig prat om hvordan vi kan optimalisere, og bygge et positivt arbeidsmiljø i din bedrift.