Psykologisk trygghet viktig for trivsel og produktivitet

💕I morgen er verdensdagen for psykisk helse og oppfordringen i årets kampanje er å gjøre våre viktigste møteplasser mer inkluderende.

🧑‍🏭👩‍🔧På arbeidsplasser vil psykologisk trygghet gi trivsel og opplevelse av tilhørighet. Samtidig kan det føre til økt produktivitet og redusert sykefravær blant ansatte. Når ansatte føler seg trygge på jobben, kan de være mer villige til å dele ideer og gi tilbakemeldinger, noe som kan føre til økt innovasjon og forbedring av arbeidsprosesser. Videre kan psykologisk trygghet også bidra til å redusere konflikter og øke samarbeidet mellom ansatte.

Psykologisk trygghet handler om hvordan vi møter hverandre. Det er en opplevelse av at du kan ta ordet, være uenig, stille spørsmål, komme med ideer eller be om hjelp uten at du forventer negativ reaksjoner tilbake. Du opplever å bli møtt med velvilje og takhøyde fordi alle vil hverandre vel og vil det beste for oppdraget. 

At Ease utfordrer både ansatte og ledere til å bidra til å bygge den psykologiske tryggheten på arbeidsplassen. Start i dag👍

Lykke til! 😀

Kilder: Folkehelseinstituttet og idebanken