Kort sammendrag av de viktigste funnene:

  • Rapporten evaluerer effekten av tilskudd til ekspertbistand, et virkemiddel som skal hjelpe små og mellomstore bedrifter med å utvikle og forbedre sine produkter, tjenester eller prosesser.
  • Rapporten finner at tilskuddet har en positiv effekt på bedriftenes innovasjonsaktivitet, omsetning, sysselsetting og produktivitet, sammenlignet med en kontrollgruppe av bedrifter som ikke fikk tilskudd.
  • Rapporten anbefaler å videreføre tilskuddet, men foreslår også noen forbedringspunkter, som å øke informasjonen om ordningen, forenkle søknadsprosessen og styrke oppfølgingen av prosjektene.
  • Rapporten er basert på data fra 2015 til 2019, og inkluderer en spørreundersøkelse, intervjuer og registerdata.

Les hele undersøkelsen her:

https://oda.oslomet.no/oda-xmlui/bitstream/handle/11250/3012014/r_2022_05_Evaluering%20av%20tilskudd%20til%20ekspertbistand.pdf?sequence=1&isAllowed=y


0 kommentarer

Legg igjen en kommentar

Avatar placeholder

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *