CV Inger Johanne Rasmussen

INGER JOHANNE IHLE RASMUSSEN
Helgerødsletta 32,
3160 Stokke
Mobil: +47 90 540 801
Epost: ihlerasmussen@live.no
Født: 06.06.1968

NØKKELKOMPETANSE
Har solid utdanning og erfaring innen pedagogikk, veiledning og trivselsfremming. Brenner for å skape gode arbeidsmiljøer der mennesker trives, er produktive og tar i bruk sitt fulle potensial. Har en målrettet og løsningsorientert arbeidsstil, og møter mennesker med respekt.

ARBEIDSERFARING
Daglig leder
At Ease (2020 – d.d.)
Tilbyr tjenester innen arbeidsmiljø, sykefravær, arbeidsinkludering, motivasjons – og endringsarbeid, karriereveiledning og jobbsøk.

Karriereveileder
JobLearn (2018 – 2020)
Underviste og veiledet i jobbsøking, karriere og arbeidsmarked. Inkluderte jobbsøkere i arbeidslivet i samarbeid med næringslivet og Nav.

NAV-veileder i videregående skole
NAV Færder (2015 – 2018)
Ansatt i prosjektstilling der hensikten var å samarbeide tverrfaglig for å forhindre frafall i videregående opplæring og inkludere ungdom i arbeidslivet.

Jobbkonsulent
iFokus (2011 – 2015)
Bistod jobbsøkere i jobbsøkerprosessen og bidro til inkludering i arbeidslivet.
Samarbeidet med næringslivet og Nav. Holdt jobbsøkerkurs og karriereveiledningskurs.

Rådgiver
NAV (2009 – 2011)
Arbeidet med sykefraværsoppfølging. Arbeidet innebar dialog og samhandling med sykmeldte og bedrifter, tilrettelegging på arbeidsplasser, saksbehandling og markedsarbeid.

Lærer
Andebu ungdomsskole (2001 – 2009)
Underviste i kroppsøving, KRLE, matematikk og spesialpedagogikk. Var kontaktlærer.

Konsulent
Statens vegvesen Vestfold (1998 –2001)

Lærer
Borre Videregående skole og Horten
Tekniske Fagskole (1993 – 1998)
Underviste i kroppsøving, samfunnsfag og historie.

UTDANNING
Master i helsefremmende arbeid
Universitetet i Sørøst-Norge (2015 – 2019) Ledelsesstudiet Markedshøyskolen (2013 – 2014)
Grunnfag historie
Universitetet i Oslo (1994 – 1996) Allmennlærer-utdanning Telemark lærerhøgskole (1989 – 1992)
Årsenhet kroppsøving Eik lærerhøgskole (1988 – 1989)

FERDIGHETER
• Veiledning, motivasjons- og endringsarbeid
• Sykefravær
• Arbeidsmiljø
• Undervisning
• Karriereveiledning
• Jobbsøk

SERTIFI-SERINGER
NLP, Karriereverktøy og Strukturert karriere-intervju

INTERESSER
• Mosjon og yoga
• Naturen og hytta
• Venner og familie
• Hus og hage

«Takk for alle hjelp og veiledning på min vei tilbake til arbeidslivet, Inger Johanne! Du har åpnet for at jeg kan stille alle spørsmål jeg måtte ha. Og bevisstgjort meg på egen kompetanse. Det har også vært godt å få medfølelse i tunge stunder. Pluss positivitet og humor selvsagt!»

Nina Roberg Jobbsøker