– Det er slett ikke hvem som helst som kunne gjort denne jobben …

Da “Kristin” kjente at kroppen sa stopp, var det nok allerede litt for sent. I dag er hun tilbake på jobb og er veldig klar på at støtten og veiledningen hun fikk fra Inger Johanne og At Ease, var avgjørende for at hun i dag er tilbake i arbeid.

Mange kan nok relatere til at livet noen ganger kan bli litt i overkant hektisk. Alle sider av livet skal opprettholdes, til enhver tid. Familien skal ha fokus, man skal prestere på arbeidsplassen eller på studiene. Det skal settes av tid til å trene og ha fokus på helse, men samtidig skal man opprettholde et sosialt og spennende liv. Av og til kan dette bli for mye.

For “Kristin” sa det stopp etter både pandemi og flytting til ny by. Tiden strakk ikke til og det var mye nytt og ukjent. En dag orket hun ikke å stå opp fra sengen, noe som fikk alle varselslampene til å lyse.

Etter nesten et år med sykemelding fra 30-60 prosent, fikk hun imidlertid en oppløftende beskjed fra HR-ansvarlig på jobb. Det fantes nemlig noe som het ekspertbistand. Dette ga henne støtten hun trengte for å komme seg tilbake.

Et ukjent alternativ ble den gode løsningen

Ekspertbistand er en tre måneder lang prosess, der en ekspert innen arbeidsliv, coaching og sykefravær fungerer som en mentor for en sykemeldt arbeidstaker. Her tas det tak i helheten rundt den sykemeldte, både det kroppslige, det psykologiske og det sosiale.

Underveis får den sykemeldte veiledning og øvelser som skal gjennomføres som en del av bevisstgjøringsprosessen. Alle aspekter vurderes som kompetanse, interesser og egenskaper. Deretter tas dette med inn i en vurdering av muligheter på nåværende arbeidssted eller en vurdering av et nytt arbeidssted.

«Kristin» hadde aldri hørt om ekspertbistand før HR-ansvarlig la frem forslaget. Inger Johanne fra At Ease ble hentet inn via arbeidsgiver, og selv om selve møtene og samtalene ble holdt digitalt, ble prosessen både tett og personlig.

Første møtet mellom «Kristin» og Inger Johanne ble nettopp et digitalt møte, der de skulle utforske situasjonen i dag, og hva som var grunnlaget for at det hadde stoppet opp for ei aktiv og sosial jente.

– Jeg var jo litt usikker på hvor dypt jeg skulle gå i de innledende samtalene. Her fokuserte vi på hva som var årsaken til at jeg hadde kommet dit jeg var. Inger Johanne ga meg rom og støtte til å utforske dette underveis i møtene, forteller «Kristin».

For «Kristin» fungerte Inger Johanne både som en psykolog, jobbkoordinator og detektiv. Hun stilte åpne spørsmål, og lot «Kristin» finne frem til sine smertepunkter på egenhånd.

– Jeg fikk jo litt press på meg, både til å tenke gjennom de små tingene, men også til å faktisk ta tak i ting som var vanskelig. Det var jo en kombinasjon av flere ting som fikk begeret til å renne over for min del, og noe var småting, mens andre var litt mer grunnleggende og viktige ting, forteller «Kristin».

– Det er slett ikke hvem som helst som kunne gjort denne jobben. Jeg fikk veldig god veiledning med øvelser og gode samtaler, slik at jeg visste hvordan jeg skulle håndtere de ulike tingene, forklarer «Kristin» videre. Hverken denne prosessen eller det vellykkede resultatet ville vært mulig for «Kristin», hadde det ikke vært for en arbeidsgiver som var på plass og var proaktiv når hun ikke kom seg i mål på egenhånd. I dag har de funnet en løsning som passer godt for begge parter.

God forståelse fra arbeidsgiver ga muligheter for «Kristin»

Selv om arbeidsgiveren til «Kristin» var godt forberedt på å ivareta hennes behov, var det avgjørende at de så behovet for å hente inn ekspertkompetanse. Inger Johanne i At Ease er godkjent leverandør av ekspertbistand til alle typer bedrifter, og var et naturlig valg for «Kristin»s arbeidsplass. Nå håper Inger Johanne at flere arbeidsgivere kan benytte seg av denne tjenesten.

– Ekspertbistand er et tilbud som skal hjelpe bedrifter med å senke sykefravær og forskning viser at bistanden har en positiv effekt på bedriftens omsetning, sysselsetting og produktivitet, forklarer Inger Johanne i At Ease.

I dag er «Kristin» tilbake i nesten tilsvarende mengde jobb som hun hadde før hun ble sykemeldt.

– Samtalene jeg har hatt med Inger Johanne har absolutt hjulpet på for å få meg nærmere målet og gjøre prosessen raskere. Hun har vært veldig fin å snakke med og jeg fikk følelsen av at hun heiet på meg og virkelig ville hjelpe til. Å få en såpass helhetlig hjelp har vært veldig fin siden det er mange løse tråder som trenger å knyttes sammen, forklarer “Kristin”.

Denne ordningen har hun sammen med Inger Johanne fått satt i stand gjennom tett dialog med arbeidsgiveren. Nå kan «Kristin» fortsette å gjøre en god jobb når hun er på jobb, og fortsette å jobbe med seg selv og hverdagen når hun ikke er på jobb.

– Det handler jo om å ta tak i en situasjon man egentlig ikke orker å ta tak i. Det er helt avgjørende å få hjelp til å rydde opp i en hverdag som plutselig kjennes helt uoverkommelig. I dag er jeg strålende fornøyd med å være tilbake på jobb, og det er takket være Inger Johanne og den jobben hun har hjulpet meg med å gjøre, avslutter «Kristin».

Alle bedrifter kan søke om tilskudd til ekspertbistand. For mer informasjon om dette kan du lese på NAV sine sider, eller på våre nettsider.