Arbeidsforhold påvirker sykefravær og økonomi

Ifølge Statens Arbeidsmiljøinstitutt kan 35 prosent av sykefraværet i Norge relateres til forhold på arbeidsplassen. Ifølge NAV gir redusert sykefravær økonomisk gevinst. I tillegg gir det mindre belastning for kolleger, mer stabil produksjon og høyere kvalitet for kunder og brukere. Det kan også bety et bedre liv og styrket selvfølelse for den som var sykemeldt. […]