At Ease bistår ved sykmelding og sykefravær

Når arbeidstakere enten har store mengder sykefravær, eller vurderer å ta ut en sykmelding, bør målet være for både arbeidstaker og arbeidsgiver å få den ansatte tilbake på jobb så fort som mulig. At Ease hjelper begge parter med å nå dette målet, gjennom veiledning, tilpasning og tilrettelegging. Når arbeidstakere opplever livet utfordrende, og ved […]