– Det er slett ikke hvem som helst som kunne gjort denne jobben …

Da “Kristin” kjente at kroppen sa stopp, var det nok allerede litt for sent. I dag er hun tilbake på jobb og er veldig klar på at støtten og veiledningen hun fikk fra Inger Johanne og At Ease, var avgjørende for at hun i dag er tilbake i arbeid. Mange kan nok relatere til at […]

Psykologisk trygghet viktig for trivsel og produktivitet

💕I morgen er verdensdagen for psykisk helse og oppfordringen i årets kampanje er å gjøre våre viktigste møteplasser mer inkluderende. 🧑‍🏭👩‍🔧På arbeidsplasser vil psykologisk trygghet gi trivsel og opplevelse av tilhørighet. Samtidig kan det føre til økt produktivitet og redusert sykefravær blant ansatte. Når ansatte føler seg trygge på jobben, kan de være mer villige […]

Hvorfor blir mange i jobben når de ikke trives?

❓Hvorfor velger mange å bli i jobben selv om de ikke trives? Selv om jobben gir helseplager? Selv om man opplever mistrivsel eller manglende mestring? Eller andre negative forhold? Jeg veileder mennesker i tilsvarende situasjon. Ofte oppgir de at grunnen er at det er trygt å bli værende. At redsel for å miste det gode […]

At Ease deltar i samskapingsprosjekt med Andebu frivilligsentral

Samskapingsprojektet iverksatte sommeraktivitetsuka for ungdom i Andebu for første gang. I overkant av 50 flotte og spreke ungdommer var med på sommeraktivitetsuka i uka som var. Vi startet med landskamp på Ullevål lørdag 17. juni. Topp stemning og godt humør tross tap for Norge. Mandag 18. og tirsdag 19. var det fotball. Onsdag 20. fresbeegolf […]

Arbeidsforhold påvirker sykefravær og økonomi

Ifølge Statens Arbeidsmiljøinstitutt kan 35 prosent av sykefraværet i Norge relateres til forhold på arbeidsplassen. Ifølge NAV gir redusert sykefravær økonomisk gevinst. I tillegg gir det mindre belastning for kolleger, mer stabil produksjon og høyere kvalitet for kunder og brukere. Det kan også bety et bedre liv og styrket selvfølelse for den som var sykemeldt. […]