Psykologisk trygghet viktig for trivsel og produktivitet

💕I morgen er verdensdagen for psykisk helse og oppfordringen i årets kampanje er å gjøre våre viktigste møteplasser mer inkluderende.

🧑‍🏭👩‍🔧På arbeidsplasser vil psykologisk trygghet gi trivsel og opplevelse av tilhørighet. Samtidig kan det føre til økt produktivitet og redusert sykefravær blant ansatte. Når ansatte føler seg trygge på jobben, kan de være mer villige til å dele ideer og gi tilbakemeldinger, noe som kan føre til økt innovasjon og forbedring av arbeidsprosesser. Videre kan psykologisk trygghet også bidra til å redusere konflikter og øke samarbeidet mellom ansatte.

Psykologisk trygghet handler om hvordan vi møter hverandre. Det er en opplevelse av at du kan ta ordet, være uenig, stille spørsmål, komme med ideer eller be om hjelp uten at du forventer negativ reaksjoner tilbake. Du opplever å bli møtt med velvilje og takhøyde fordi alle vil hverandre vel og vil det beste for oppdraget. 

At Ease utfordrer både ansatte og ledere til å bidra til å bygge den psykologiske tryggheten på arbeidsplassen. Start i dag👍

Lykke til! 😀

Kilder: Folkehelseinstituttet og idebanken

Hvorfor blir mange i jobben når de ikke trives?

❓Hvorfor velger mange å bli i jobben selv om de ikke trives? Selv om jobben gir helseplager? Selv om man opplever mistrivsel eller manglende mestring? Eller andre negative forhold?

Jeg veileder mennesker i tilsvarende situasjon. Ofte oppgir de at grunnen er at det er trygt å bli værende. At redsel for å miste det gode fellesskapet og de gode kollegene holder dem tilbake. Samt usikkerhet om hva som venter i en ny jobb, og manglende tro på egne ferdigheter. Sist, men ikke minst, at økonomiske årsaker gjør det vanskelig å slutte i en jobb uten å ha en annen jobb på plass.

🫵 Kjenner du deg igjen? Eller har du kolleger eller ansatte som har gitt uttrykk for noe av det samme? Er tiden (over)moden for å ta tak i situasjonen?

😊Jeg er coach og karriereveileder og ha hjulpet mange mennesker til å finne sin vei i arbeidslivet. Være seg på nåværende arbeidsplass, eller på ny arbeidsplass. Ved sykefravær er det mulighet for at jeg kan tilby mine tjenester kostnadsfritt.

Vil du vite mer om hvordan jeg kan hjelpe, ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale. 🌼🌼🌼

AFI-rapport om tilskudd til Ekspertbistand

Kort sammendrag av de viktigste funnene:

  • Rapporten evaluerer effekten av tilskudd til ekspertbistand, et virkemiddel som skal hjelpe små og mellomstore bedrifter med å utvikle og forbedre sine produkter, tjenester eller prosesser.
  • Rapporten finner at tilskuddet har en positiv effekt på bedriftenes innovasjonsaktivitet, omsetning, sysselsetting og produktivitet, sammenlignet med en kontrollgruppe av bedrifter som ikke fikk tilskudd.
  • Rapporten anbefaler å videreføre tilskuddet, men foreslår også noen forbedringspunkter, som å øke informasjonen om ordningen, forenkle søknadsprosessen og styrke oppfølgingen av prosjektene.
  • Rapporten er basert på data fra 2015 til 2019, og inkluderer en spørreundersøkelse, intervjuer og registerdata.

Les hele undersøkelsen her:

https://oda.oslomet.no/oda-xmlui/bitstream/handle/11250/3012014/r_2022_05_Evaluering%20av%20tilskudd%20til%20ekspertbistand.pdf?sequence=1&isAllowed=y

At Ease deltar i samskapingsprosjekt med Andebu frivilligsentral

Samskapingsprojektet iverksatte sommeraktivitetsuka for ungdom i Andebu for første gang.

I overkant av 50 flotte og spreke ungdommer var med på sommeraktivitetsuka i uka som var. Vi startet med landskamp på Ullevål lørdag 17. juni. Topp stemning og godt humør tross tap for Norge.

Mandag 18. og tirsdag 19. var det fotball. Onsdag 20. fresbeegolf med profesjonell instruktør: Discgolfkonsulenten v/ Terje Rensvold. Lærerik dag selv om værgudene ikke var på vår side. Torsdag 21. var det konkurranser a la Mesternes mester, og flotte premier.

Alle dagene ble det servert gratis lunsj. Alt i alt en flott uke med mye aktivitet, latter, moro og litt alvor.

Vi i ungdomsaktivitetsgruppa (Silke Wrede, Sivert Stein-Elgesem og Inger Johanne Rasmussen (At Ease)) håper sommeraktivitetsuka for ungdom er kommet for å bli.

Vi takker Gjensidige lokalt, Bufdir og Nærmiljøutvalgene i Andebu, Kodal og Høyjord for økonomisk støtte!

Arbeidsforhold påvirker sykefravær og økonomi

Ifølge Statens Arbeidsmiljøinstitutt kan 35 prosent av sykefraværet i Norge relateres til forhold på arbeidsplassen.

Ifølge NAV gir redusert sykefravær økonomisk gevinst. I tillegg gir det mindre belastning for kolleger, mer stabil produksjon og høyere kvalitet for kunder og brukere. Det kan også bety et bedre liv og styrket selvfølelse for den som var sykemeldt.

Linker :

Arbeidsforholdene har betydning for sykefravær og uførhet – STAMI

Trivsel på arbeidsplassen – Idébanken (idebanken.org)